Bothus podas
Fishes/Vissen - Bothus podas
(NL) Gevlekte dwergtarbot (D) Weitaugenbutt (E) Lenguado
(UK) Wide eyed flounder (F) Rombou podas (I) Rombo di rena
Adriatic sea/Adriatische zee Home

Anne Frijsinger & Mat Vestjens, 2004