Zebrus zebrus identified by Roberto Pillon
Fishes/Vissen - Zebrus zebrus
(NL) Zebra grondel (D) Zebragrundel (E) Gobi llistat
(UK) Zebra goby (F) Gobie zébré (I) Ghiozzo zebra
(HR) Glavocic šargan (SLO) Zebrasti glavač
Adriatic sea/Adriatische zee Home

© Anne Frijsinger & Mat Vestjens, 2011