Natuurlijk mooi

Moths/Nachtvlinders - Nepticulidae

Anne Frijsinger & Mat Vestjens, 2004

Ectoedemia decentella

Ectoedemia decentella