Scythropia crataegella
Yponomeutidae - Scythropia crataegella
(NL) Doornspinnertje (UK) Hawthorn moth
Moths/Nachtvlinders Home

Anne Frijsinger & Mat Vestjens, 2017