Crabs & lobsters/Krabben & kreeften - Stenorhynchus seticornis
(NL) Pijlkopkrab (D) Pfeil-Gespensterkrabbe (E) Cangrejo flecha o araña
(UK) Yellowline arrow crab (F) Crabe flèche
Caribbean sea/Caribische zee

© Anne Frijsinger & Mat Vestjens, 2008