Conus cedonulli
Snails & chitons/Slakken & keverslakken - Conus cedonulli
Caribbean sea/Caribische zee Home

Anne Frijsinger & Mat Vestjens, 2013