Curculionidae - Otiorhynchus sulcatus
(NL) Gegroefde lapsnuitkever (D) Gefurchter Dickmaulrüssler
(UK) Black vine weevil (F) Otiorhynque de la vigne
Beetles/Kevers

© Anne Frijsinger & Mat Vestjens, 2023