Calopterygidae - Calopteryx virgo
(NL) Bosbeekjuffer (D) Blauflügel-Prachtlibelle
(UK) Beautiful demoiselle (F) Caloptéryx vierge
Dragonflies & Damselflies/Libellen & Waterjuffers

© Anne Frijsinger & Mat Vestjens, 2012