Necora puber - Pholis gunnellus

Lunch - Necora puber - Pholis gunnellus

Eten,gegeten worden/Eat,being eaten Home

Anne Frijsinger & Mat Vestjens, 2005