Drepanidae - Watsonalla cultraria
(NL) Beukeneenstaart (D) Buchen-Sichelflügler (H) Bükkfa-sarlósszövő
(UK) Barred hook-tip (F) Serpette
Moths/Nachtvlinders
© Anne Frijsinger & Mat Vestjens, 2013