Yponomeutidae - Scythropia crataegella
(NL) Doornspinnertje (UK) Hawthorn moth
Moths/Nachtvlinders

Anne Frijsinger & Mat Vestjens, 2017