Snails & chitons/Slakken & keverslakken - Calliostoma zizyphinum
(NL) Priktolhoren (D) Spitzkreiselschnecken (E) Trompo o peonza pintada
(UK) Painted top shell (F) Troque jujube (I) Trottola zizifina
Netherlands/Nederland

Anne Frijsinger & Mat Vestjens, 2004