Fish/Vissen - Syngnathus rostellatus
(NL) Kleine zeenaald (D) Kleine Seenadel (E) Aguja de mar
(UK) Nilsson's pipefish (F) Petit syngnathe (I) Pesce flauto rostrato
Netherlands/Nederland

Anne Frijsinger & Mat Vestjens, 2004