Fish/Vissen - Trachurus trachurus
(NL) Horsmakreel (D) Bastardmakrele (E) Chincho
(UK) Atlantic horse-mackerel (F) Chinchard commun (I) Suro
Netherlands/Nederland

Anne Frijsinger & Mat Vestjens, 2004