Worms/Wormachtigen - Harmothoe imbricata
(NL) Gladschubbige zeerups (UK) Scaleworms
Netherlands/Nederland

Anne Frijsinger & Mat Vestjens, 2009