Boraginaceae - Pentaglottis sempervirens
(NL) Overblijvende ossentong (D) Spanische Ochsenzunge (E) Lengua de buey
(UK) Green alkanet (F) Buglosse toujours vert
Plants/Planten
Anne Frijsinger & Mat Vestjens, 2020