Cephalopods/Inktvissen - Sepia prashadi
(NL) Sepia (D) Drachensepia (E) Sepia caperuza
(UK) Hooded cuttlefish (F) Seiche capuchon
Red sea/Rode zee

Anne Frijsinger & Mat Vestjens, 2005