Terebra nebulosa
Snails & chitons/Slakken & keverslakken - Terebra nebulosa
Red sea/Rode zee Home

Anne Frijsinger & Mat Vestjens, 2006