Natuurlijk mooi

Spiders/Spinnen
Anyphaenidae (Buisspinnen)   
Anyphaena accentuata

Anne Frijsinger & Mat Vestjens, 2023