Natuurlijk mooi

Spiders/Spinnen
Philodromidae (Renspinnen)   
Philodromus aureolus

Philodromus dispar

Philodromus margaritatus

Tibellus oblongus

Anne Frijsinger & Mat Vestjens, 2023