Salticidae - Evarcha falcata
(NL) Bonte springspin (D) Bunte Sichelspringspinne
Spiders/Spinnen

Anne Frijsinger & Mat Vestjens, 2023