Salticidae - Macaroeris nidicolens
(NL) Ovale dennenspringer (D) Kanaren-Springspinne
Spiders/Spinnen

Anne Frijsinger & Mat Vestjens, 2023