Thomisidae - Ebrechtella tricuspidata
(NL) Struikkameleonspin (D) Dreieck Krabbenspinne (F) Thomise trois taches
Spiders/Spinnen

Anne Frijsinger & Mat Vestjens, 2023