Algemeen
Deze zeer kleine slak is echt geen zeldzame verschijning. Het is wellicht het meest algemene naaktslakje van Nederland en kan nagenoeg het hele jaar waargenomen worden. Het slakje zelf valt niet echt op door zijn kleur, vorm of grootte, maar de opvallende eipakketjes die hij afzet in zijn favoriete voedsel (fijne hydro´den als Obelia en Laomedea). Die eitjes worden afgezet als kleine witte bolletjes. Vaak worden de dieren samen met Eubranchus exiguus aangetroffen, maar deze laatste soort heeft sikkelvormige eipakketjes.
Tergipes tergipes heeft slechts een paar papillen, maar die zijn wel relatief groot van formaat.

Afmetingen
De maximale lengte die beschreven wordt is 8 mm, maar onze eigen waarnemingen waren toch altijd veel kleiner (tot ▒ 4 mm).

Kleur
Lichaam en papillen zijn transparant. De toppen van de papillen zijn wit.

Habitat
Zijn voedsel komt alleen in het ondiepe sublitoraal voor, dus het slakje ook.

Verspreidingen
Atlantische oceaan inclusief Middellandse zee.