Charadriidae - Charadrius hiaticula
(NL) Bontbekplevier (D) Sandregenpfeifer (E) Chorlitejo grande
(UK) Ringed plover (F) Pluvier grand-gravelot (I) Corriere grosso
Birds/Vogels

Anne Frijsinger & Mat Vestjens, 2016