Natuurlijk mooi

Birds/Vogels - Corvidae (Kraaiachtigen)   
Corvus corone

Corvus frugilegus

Corvus monedula

Garrulus glandarius

Pica pica

Anne Frijsinger & Mat Vestjens, 2016