Natuurlijk mooi

Birds/Vogels - Motacillidae (Kwikstaarten en Piepers)   
Anthus petrosus

Anthus pratensis

Anthus spinoletta

Anthus trivialis

Motacilla alba

Motacilla cinerea

Anne Frijsinger & Mat Vestjens, 2016