imperator
Aeshnidae - Anax imperator
(NL) Keizerslibel (D) Große Königslibelle
(UK) Emperor dragonfly (F) Anax empereur
Dragonflies & Damselflies/Libellen & Waterjuffers Home

© Anne Frijsinger & Mat Vestjens, 2012