Aeshnidae - Anax parthenope
(NL) Zuidelijke keizerslibel (D) Kleine Königslibelle
(UK) Lesser emperor (F) Anax napolitain
Dragonflies & Damselflies/Libellen & Waterjuffers

© Anne Frijsinger & Mat Vestjens, 2012