Natuurlijk mooi

Dragonflies & Damselflies/Libellen & Waterjuffers
Libellulidae   
Crocothemis erythraea

Crocothemis erythraea

Leucorrhinia pectoralis

Leucorrhinia pectoralis

Leucorrhinia rubicunda

Leucorrhinia rubicunda

Libellula depressa

Libellula depressa

Libellula fulva

Libellula fulva

Libellula quadrimaculata

Libellula quadrimaculata

Orthetrum brunneum

Orthetrum brunneum

Orthetrum cancellatum

Orthetrum cancellatum

Orthetrum coerulescens

Orthetrum coerulescens

Sympetrum danae

Sympetrum danae

Sympetrum flaveolum

Sympetrum flaveolum

Sympetrum sanguineum

Sympetrum sanguineum

Sympetrum striolatum

Sympetrum striolatum

Sympetrum vulgatum

Sympetrum vulgatum

Anne Frijsinger & Mat Vestjens, 2012