Anser anser
Anatidae - Anser anser
(NL) Grauwe gans (D) Graugans (E) Ánsar común
(UK) Greylag goose (F) Oie cendrée (I) Oca selvatica
Birds/Vogels Home

© Anne Frijsinger & Mat Vestjens, 2016