Natuurlijk mooi

Birds/Vogels - Anatidae (Eendachtigen)   
Aix galericulata

Aix galericulata

Alopochen aegyptiacus

Alopochen aegyptiacus

Anas acuta

Anas acuta

Anas clypeata

Anas clypeata

Anas crecca

Anas crecca

Anas penelope

Anas penelope

Anas platyrhynchos

Anas platyrhynchos

Anas querquedula

Anas querquedula

Anas strepera

Anas strepera

Anser albifrons

Anser albifrons

Anser anser

Anser anser

Anser indicus

Anser indicus

Anser serrirostris

Anser serrirostris

Aythya ferina

Aythya ferina

Aythya fuligula

Aythya fuligula

Branta bernicla

Branta bernicla

Branta canadensis

Branta canadensis

Branta leucopsis

Branta leucopsis

Bucephala clangula

Bucephala clangula

Cairina moschata

Cairina moschata

Cygnus atratus

Cygnus atratus

Cygnus bewickii

Cygnus bewickii

Cygnus cygnus

Cygnus cygnus

Cygnus olor

Cygnus olor

Melanitta nigra

Melanitta nigra

Mergus merganser

Mergus merganser

Mergus serrator

Mergus serrator

Netta rufina

Netta rufina

Somateria mollissima

Somateria mollissima

Tadorna ferruginea

Tadorna tadorna

Tadorna tadorna

Tadorna tadorna

Anne Frijsinger & Mat Vestjens, 2016