Anser serrirostris
Anatidae - Anser serrirostris
(NL) Toendrarietgans (D) Tundrasaatgans (E) Ánsar Campestre sp serrirostris
(UK) Tundra bean goose (F) Oie de la toundra (I) Oca granaiola della tundra
Birds/Vogels Home

© Anne Frijsinger & Mat Vestjens, 2017