Mergus merganser
Anatidae - Mergus merganser
(NL) Grote zaagbek (D) Gänsesäger (E) Serreta grande
(UK) Common merganser (F) Grand harle (I) Smergo maggiore
Birds/Vogels Home

© Anne Frijsinger & Mat Vestjens, 2016